Wat is juist: ‘Ook mij betreurt de gang van zaken’ of ‘Ook ik betreur de gang van zaken’?

‘Ook ik betreur de gang van zaken’ is juist. Betreuren betekent ‘bedroefd zijn over’. Ik is in deze zin het onderwerp en de gang van zaken is het lijdend voorwerp. Er staat dus ‘Ook ik ben bedroefd over de gang van zaken.’

In ‘Ook mij betreurt de gang van zaken’ is de gang van zaken als onderwerp gebruikt. Er staat nu dat de gang van zaken bedroefd is over mij. Dat kan niet de bedoeling zijn. Mij kan ook niet opgevat worden als een soort van meewerkend voorwerp (‘(aan) mij betreurt de gang van zaken’). Betreuren heeft namelijk geen meewerkend maar een lijdend voorwerp bij zich.

Ook mij bedroeft de gang van zaken

‘Ook mij bedroeft de gang van zaken’ is wél goed. Bedroeven betekent ‘droefheid veroorzaken bij’. Er staat dat de gang van zaken (onderwerp) droefheid veroorzaakt bij mij (lijdend voorwerp). En dat is precies wat de schrijver wil uitdrukken. Nu zou de zin met ik niet goed zijn: ‘Ook ik bedroef de gang van zaken’ is niet juist.