Wat is juist: dhr. Venema, de hr. Venema of hr. Venema?

Juist is dhr. Venema; dit wordt gelezen en uitgesproken als 'de heer Venema'.

De afkorting hr. (voor 'heer') wordt in naslagwerken wel genoemd, maar wordt vrijwel nooit meer gebruikt. Vroeger kwam je in de aanhef van een brief nog weleens Geachte hr. Venema tegen, maar tegenwoordig is Geachte heer Venema de norm.

Over de schrijfwijze van de afkorting dhr. is in het verleden wel wat te doen geweest. Afgekorte woordgroepen (bijvoorbeeld d.d. voor 'de dato') krijgen namelijk normaal gesproken één afkortingspunt voor elk woord. De afkorting van 'de heer' zou volgens dat principe d.hr. moeten zijn. Inmiddels is dhr. volledig geaccepteerd.