Waar staan de hoofdletters in filmtitels?

Titels van films, tv-programma's, theaterstukken, etc. beginnen met een hoofdletter: De lift, Oorlogswinter, Zwartboek. Verderop in de titel worden hoofdletters alleen nog maar gebruikt voor namen en andere woorden die van zichzelf al een hoofdletter hebben: De Poolse bruid, Zoeken naar Eileen.

Engelse filmtitels
In het Engels krijgen alle hoofdwoorden in filmtitels een hoofdletter – grofweg alle woorden behalve lidwoorden en voorzetsels: Gone with the Wind, The Longest Day, Four Weddings and a Funeral, Pulp Fiction, One Flew over the Cuckoo's Nest, etc. In Nederlandse teksten kunnen die Engelse titels ongewijzigd worden overgenomen. Maar veel mensen vinden al die hoofdletters nogal veel van het goede. Daarom kan er ook voor gekozen worden om Engelse titels in Nederlandse teksten met maar één beginhoofdletter te schrijven: Gone with the wind, The longest day, Four weddings and a funeral, Pulp fiction, One flew over the cuckoo's nest.

Anderstalige filmtitels
Titels uit andere talen dan het Engels worden ongewijzigd overgenomen. Zo blijven in Duitse titels de hoofdletters van zelfstandige naamwoorden staan, omdat die woordsoort in het Duits altíjd met een hoofdletter wordt geschreven: Der Krieger und die Kaiserin, Das Boot, Der Untergang.

Het is gebruikelijk om film- en andere titels in een tekst te cursiveren, zoals hierboven is gedaan. In plaats daarvan kan een titel ook tussen enkele aanhalingstekens gezet worden: 'Das Boot', 'Pulp Fiction'.