Voorkómen betekent 'beletten', en vóórkomen 'zich voordoen', 'bestaan' of 'voor het gerecht verschijnen'. Alleen in de uitspraak kun je het verschil horen. Is er een naam voor een woord als voorkomen?

Ja, zulke woorden worden homografen of homogrammen genoemd. Er zijn maar weinig homografen die zo ongekunsteld zijn als voorkomen; de meeste zijn wat vergezocht.

Andere voorbeelden van homografen zijn (de streepjes en accenten staan er ter verduidelijking):

 • bédelen - bedélen
 • bom-melding - bommel-ding
 • dij-kramp - dijk-ramp
 • dól-fijn - dolfíjn
 • kántelen - kantélen
 • massage-bed - massa-gebed
 • mini-ster - miníster
 • pijp-etuitje - pijpe-tuitje
 • regént - régent
 • val-kuil - valk-uil
 • ver-frommel - verf-rommel
 • vóórnaam - voornáám
 • vóórspel - voorspél

Ook homograaf zelf is een homograaf ('homográáf'): er kan immers ook een graaf bestaan die homo is, een hómograaf.