Wat is juist: ‘Hoelang blijf je nog?’ of ‘Hoe lang blijf je nog?’?

Hoelang blijf je nog?’ heeft de voorkeur.

Hoe lang wordt los geschreven als het een lengte of afstand aanduidt (‘van welke lengte’). Als één woord verwijst hoelang naar een tijdsduur (‘van welke tijdsduur, gedurende welke periode’). In de uitdrukking tot hoelang (‘tot wanneer’) is hoelang ook één woord. Voorbeelden:

  • Ik weet niet hoe lang mijn broer is.
  • Hoe lang een kind wordt, hangt af van de lengte van de ouders.
  • Hoe lang is dat touw?
  • Hoelang woon je hier al?
  • Hoelang duurde het feest?
  • Hoelang blijf je nog?
  • Hoelang is verse vis houdbaar in de vriezer?
  • Weet jij tot hoelang de voorstelling duurt?

Het aaneenschrijven van hoelang is geen nieuwigheid. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal vermeldt het in een deel dat verscheen in 1904. Bij hoelang, tot - staat: “Bijwoordelijke uitdrukking, gelijkbeteekenend met: ‘Tot wanneer?’ Hoelang, met gewijzigden klemtoon uit hoe lang (‘een hoe langen tijd?’ (...)) heeft in deze verbinding met tot de betekenis van: ‘welken tijd? welk tijdstip?’”

Lange tijd werd hoelang alleen in de combinatie tot hoelang aan elkaar geschreven. Enkele decennia geleden is besloten dat altijd te doen als het om een tijdsduur gaat.