Wat is juist: Plat-New Yorksplat-New Yorks of plat New Yorks?

Volgens de officiële spelling is Plat-New Yorks juist. Wat ons betreft is ook plat New Yorks goed te verdedigen. Deze combinatie is daarom ook opgenomen in de Spellingwijzer Onze Taal en op onze spellingsite Spellingsite.nu.

Plat-New Yorks: echte taalvariëteit

De officiële spellingregel in het Groene Boekje luidt: "Na een element als Standaard, Middel-, Oud-, Nieuw-, Hoog- en Plat- vervalt de hoofdletter in de taalnaam. We gebruiken geen koppelteken, behalve als het element dat volgt ook al een koppelteken of een spatie heeft." Als voorbeelden worden onder meer Oud-West-Vlaams en Plat-New Yorks gegeven.

De spelling Plat-New Yorks benadrukt dus dat het om een 'echte taal' gaat. Hetzelfde geldt voor Platamsterdams en Platantwerps. En ook Platduits wordt als echte taalvariëteit beschouwd, naast het Hoogduits. Talen en taalvariëteiten krijgen een hoofdletter en de woorden worden helemaal aan elkaar geschreven - alleen de spatie van de eigennaam New York blijft staan in New Yorks.

Plat New Yorks: manier van spreken

Toch is ook voor plat New Yorks veel te zeggen. In dat geval staat voor de taalnaam New Yorks het bijvoeglijk naamwoord plat in de betekenis 'niet-verheven', 'alledaags', 'niet beschaafd'. Het gaat bij plat New Yorks dus niet zozeer om een taalvariëteit maar om een manier van New Yorks praten, namelijk op een alledaagse, minder beschaafde manier. Plat is in plat New Yorks wat z'n functie betreft vergelijkbaar met andere bijvoeglijke naamwoorden, zoals authentiek en onvervalst. Het is ook authentiek New Yorks en onvervalst New Yorks. Net als plat New Yorks zijn bijvoorbeeld ook plat Haags en plat Brabants manieren van spreken.