Waarom is de zin 'Het nieuwe schip liep tijdens haar eerste reis op de klippen' fout? Het geslacht van schepen is in het algemeen toch vrouwelijk?

Nee, het woord schip is onzijdig: we spreken over het schip. Naar onzijdige woorden wordt niet met haar maar met zijn verwezen: 'het schip en zijn bemanning', 'het bestuur en zijn beslissingen'. Een uitzondering hierop vormen het-woorden waarvan het biologisch geslacht vrouwelijk is: 'het meisje en haar pop', 'het teefje en haar jongen'.

In overdrachtelijke betekenis, dus als een schip wordt gepersonifieerd of met een vrouwelijke naam wordt aangeduid, kan het eventueel vrouwelijk zijn. Bijvoorbeeld: 'Al tijdens haar eerste reis liep de Anna Jacoba op de klippen.' Maar zolang dit niet het geval is, blijft een schip altijd onzijdig.