Als iemand zich na een ziekte meldt dat hij of zij weer beter is, noem je dat dan een herstelmelding of een hersteldmelding?

Het is allebei juist en het komt ook allebei vaak voor. Het Witte Boekje vermeldt dan ook beide vormen. Van Dale en het Groene Boekje vermelden geen van beide.

Herstelmelding is een samenstelling die bestaat uit twee zelfstandige naamwoorden, het herstel en de melding. Het samenvoegen van twee zelfstandige naamwoorden tot één samenstelling is een zeer gebruikelijk procedé in het Nederlands: herstelbetaling, hersteldrank, brandmelding, filemelding, enz.

In hersteldmelding zou een voltooid deelwoord (hersteld) met een zelfstandig naamwoord een samenstelling vormen. Dat is een minder gebruikelijk procedé. Van dit type samenstelling bestaan slechts weinig voorbeelden, zoals verbeurdverklaring, verdachtmaking, gevangenneming en bekendmaking. In de meeste van deze gevallen is het eerste deel ook als apart bijvoeglijk naamwoord in de naslagwerken opgenomen, maar dat geldt niet voor verbeurd en hersteld.

Degenen die een voorkeur hebben voor hersteldmelding vinden dat dit woord beter uitdrukt dat het gaat om een melding van (na verloop van tijd) hersteld zijn. Maar herstelmelding maakt de bedoeling ook duidelijk: het is een melding van herstel (volgens de grote Van Dale onder andere 'het weer gezond-worden'). Overigens is ook betermelding een goed alternatief.

Op Taaladvies.net, de website van de Nederlandse Taalunie, wordt ook aangegeven dat herstelmelding en hersteldmelding allebei mogelijk zijn, maar wordt wel een voorkeur uitgesproken voor hersteldmelding.