Het zesde Harry Potter-boek heet in het Nederlands Harry Potter en de halfbloed prins. Moet dat laatste woord niet als halfbloedprins geschreven worden?

Nee, niet per se. Halfbloedprins en halfbloed prins zijn allebei goed.

Wie halfbloed prins schrijft, behandelt halfbloed – net als in de Engelse titel Harry Potter and the Half-Blood Prince – als bijvoeglijk naamwoord; vergelijk volwassen prins. Wie halfbloedprins schrijft, beschouwt het woord als een samenstelling van de zelfstandige naamwoorden halfbloed en prins (vergelijk kroonprins). Volgens de hedendaagse woordenboeken zijn beide interpretaties mogelijk: onder andere de grote Van Dale (2005) behandelt halfbloed als zelfstandig naamwoord én als bijvoeglijk naamwoord. Volgens Van Dale is dat bijvoeglijk naamwoord voornamelijk van toepassing op paarden. Toch is een ruimere betekenis niet uitgesloten, en daarom is halfbloed prins zeker niet fout.

Voor de betekenis maakt het niet uit of halfbloed( )prins aaneen of los wordt geschreven. Wel is er een verschil in klemtoon: in de samenstelling halfbloedprins ligt de klemtoon op half, in de woordgroep halfbloed prins ligt hij op prins.