Wat betekent het woord guichelheil, en waar komt het vandaan?

Guichelheil is een plant met rode, stervormige bloemen. Guichelheil betekent letterlijk 'genezing van gekheid'. Heil is 'genezing', en in guichel zit het verouderde zelfstandig naamwoord guich ('iets geks, gekheid') en het werkwoord guichelen ('gekheid maken', hiermee hangt ook goochelen samen). De plant werd vroeger gebruikt als geneesmiddel tegen zenuwziekten.

Het woord guichelheil kreeg vooral bekendheid doordat het voorkwam in het Groot Dictee van 1998.