Is er verschil tussen ergens grip op krijgen en ergens greep op krijgen?

Er is een klein gebruiksverschil. Grip en greep betekenen zo goed als hetzelfde: ‘houvast, vat’. Grip op iets krijgen betekent iets meer ‘weten hoe je het moet aanpakken, begrijpen hoe het in elkaar zit’. Greep op iets krijgen heeft iets sterker de betekenis ‘iets onder controle krijgen’. Voorbeelden:

  • Veel mensen krijgen maar geen grip op hun financiën. (ze weten niet hoe ze het goed moeten aanpakken)
  • Veel mensen krijgen maar geen greep op hun financiën. (ze hebben er geen controle over)
  • Gelukkig heeft de brandweer grip gekregen op de bosbrand. (de aanpak begint te werken)
  • Gelukkig heeft de brandweer greep gekregen op de bosbrand. (de brandweer krijgt het vuur onder controle)
  • Ik geef je drie tips waarmee je meer grip krijgt op de theorie. (zodat je de theorie beter doorziet)
  • Ik geef je drie tips waarmee je meer greep krijgt op de theorie. (zodat je de theorie beter kunt toepassen)

Waar komen grip en greep vandaan?

Greep is een eeuwenoud woord dat is afgeleid van de stam van het werkwoord grijpen. Grip is in de eerste decennia van de twintigste eeuw geleend uit het Engels. Uiteindelijk gaan grip én greep terug op dezelfde oeroude woordstam gripa (‘het grijpen’).