Wat is juist: goedenavond of goedeavond?

Goedenavond is juist. De n die in goedenavond wordt geschreven, is een oude naamvals-n. In goedemiddag, goedemorgen en goedenacht is deze n weggevallen. In goedenavond heeft de n zich weten te handhaven. Dat komt doordat dankzij deze n de klinkers e en a niet op elkaar botsen. Zonder de n is het woord zelfs moeilijker uit te spreken.

Oorspronkelijk hadden alle hierboven genoemde woorden een naamvals-n. Maar in goedenmorgen, goedenmiddag en goedennacht was de n niet hoorbaar. Daardoor liet men hem in de loop van de twintigste eeuw ook op schrift weg; de vormen zonder n werden vervolgens zelfs de spellingnorm.

In goedenavond en goedendag is de n bij veel mensen wel hoorbaar in de uitspraak, waardoor hij zich in deze woorden kon handhaven. De d van dag lokt het uitspreken van de n zelfs uit: beide klanken worden bij de tanden gevormd. Dit verklaart ook dat de oude naamvals-n in grotendeels, 's anderendaags, op den duur, merendeels en voor den dag komen bewaard is gebleven.

Op oude naamvals-n'en zoals in goedendag en 's anderendaags zijn de officiële regels voor de tussen-n overigens niet van toepassing; zie de leidraad van het Groene Boekje.