Moet ik zeggen 'Veel auteurs stellen informatie gelijk aan kennis' of 'Veel auteurs stellen informatie gelijk met kennis'?

Tussen 'Veel auteurs stellen informatie gelijk aan kennis' en 'Veel auteurs stellen informatie gelijk met kennis' bestaat volgens ons een subtiel betekenisverschil. Dat verschil wordt veroorzaakt door de verschillende betekenissen van gelijk. Gelijk aan betekent 'overeenkomstig in soort, waarde' en gelijk met betekent 'op dezelfde plaats, hoogte, rang'.

De eerste zin drukt uit dat de auteurs informatie tot 'synoniem' van kennis maken; in de tweede zin worden kennis en informatie op dezelfde wijze (gelijkwaardig) behandeld. Vermoedelijk is de laatste betekenis bedoeld, dus onze voorkeur gaat uit naar de versie met met.