Wat het best: gelijkstellen aan of gelijkstellen met?

Gelijkstellen aan en gelijkstellen met zijn allebei mogelijk.

Gelijkstellen betekent ‘dezelfde waarde toekennen’ en ‘op dezelfde manier behandelen’, ‘als hetzelfde beschouwen’. 

Gelijkstellen aan past het best in zinnen waarbij aan twee zaken dezelfde waarde wordt toegekend. Bijvoorbeeld:

  • Veel mensen stellen kritiek krijgen gelijk aan afgewezen worden.
  • De bioloog stelde mensen gelijk aan aangeklede apen.

Gelijkstellen met past het best in zinnen waarin twee zaken als hetzelfde (als ‘synoniemen’) worden gezien:

  • De meeste mensen stellen empathie gelijk met vriendelijkheid.
  • Een geregistreerd partnerschap stellen we gelijk met een huwelijk.