Wat is het best: ‘Bij de overstromingen zijn drie mensen gedood’ of ‘Bij de overstromingen zijn drie mensen omgekomen’?

‘Bij de overstromingen zijn drie mensen omgekomen’ is voor veel mensen het best. Gedood worden is een betekenisontlening aan het Engels (to be killed). In oudere naslagwerken wordt gedood worden in deze betekenis daarom een anglicisme genoemd: een vertaling uit het Engels die in het Nederlands vermeden moet worden omdat ze tegen het Nederlandse ‘taaleigen’ ingaat. Doden en gedood worden zouden namelijk altijd een handeling van een persoon veronderstellen. In het Nederlands wordt doden gebruikt in de betekenis ‘vermoorden’ en figuurlijk in bijvoorbeeld de tijd doden.

Uit verschillende bijdragen in Onze Taal (de eerste verscheen in 1935, de andere geregeld in de decennia daarna) blijkt echter dat het gebruik van gedood worden in de betekenis van ‘omkomen’ al lange tijd voorkomt in het Nederlands. Daar is wel een verklaring voor: het logische onderwerp van gedood worden hóéft geen handelende persoon te zijn, maar kan ook uitdrukken wat de oorzaak is van het doodgaan. Krantenkoppen als ‘Vee gedood door storm’ en ‘Burgers gedood door luchtaanvallen’ zijn voor de meeste mensen prima. Het verschil met ‘Bij de overstromingen zijn drie mensen gedood’ is in feite klein: er zijn slachtoffers gevallen door een overstroming.