Wat betekent furore maken en waar komt deze uitdrukking vandaan?

Furore maken betekent ‘enorm veel succes hebben, grote bijval oogsten’. Het is een vertaling van het Italiaanse fare furore, dat hetzelfde betekent.

Het Italiaanse furore betekent ‘razernij’, ‘hevigheid, felheid’ en ‘vervoering, bezieling’. Het gaat terug op het Latijnse furor, dat ‘razernij’ betekent. Al vele eeuwen geleden kreeg het Italiaanse furore er positieve betekenissen bij. Het betekeniselement ‘heftigheid’ bleef, maar dan om te benadrukken dat iets geweldig en indrukwekkend was. De dichter Petrarca gebruikte furore al in de veertiende eeuw in de betekenis ‘onbedwingbare passie, liefdesvuur’.

Waarschijnlijk is furore maken aan het begin van de negentiende eeuw in het Nederlands in gebruik gekomen. Het oudste krantencitaat met deze uitdrukking stamt uit 1833: “Ook die heeft, gelijk overal, zoo als de Duitschers, in navolging van de Franschen, zouden zeggen, furore gemaakt.” De uitdrukking komt inderdaad ook voor in het Frans en het Duits, en eveneens in het Engels, als respectievelijk faire fureur, Furore machen en to make furore. Of het Nederlands de uitdrukking werkelijk heeft overgenomen via het Duits, zoals dit krantencitaat suggereert, wordt verder nergens vermeld.