Wat is juist: PvdA-factie of PvdA-fractie?
 

Het is allebei mogelijk.

Een fractie is een groep partijgenoten in de volksvertegenwoordiging. Fractie is een Frans leenwoord; het Frans leende het weer uit het Latijn (fractio betekent 'brokstuk'). Fractie komt vaak voor, ook in samenstellingen als PvdA-fractie, VVD-fractie, fractieberaad, fractiediscipline ('discipline om zich bij stemmingen en politieke uitspraken te houden aan de afspraken die in de fractie gemaakt zijn'), fractiedwang ('dwang om bij een stemming in een parlementaire vergadering te stemmen zoals de fractie heeft bepaald') en fractieleider.

Factie komt veel minder vaak voor; dit woord is aan het verouderen. Het betekent 'opstandige politieke groep' en heeft de bijbetekenis 'roerig' en soms zelfs 'gewelddadig'. Ook factie komt via het Frans uit het Latijn (factio betekent 'groep, partij' en gaat terug op het werkwoord facere 'maken'). Binnen de PvdA-fractie kan een bepaalde factie het dus ergens mee oneens zijn.

Factie komt trouwens ook in een heel andere betekenis voor: 'literair genre waarin feiten en fictie tot een verhaal worden gesmeed'. Het is dan een mengvorm van fictie en het Engelse fact.