Bestaat er een werkwoord dat bij het zelfstandig naamwoord euthanasie hoort?

De correcte werkwoordsvorm van het zelfstandig naamwoord euthanasie is euthanaseren (betekenis: 'euthanasie toepassen op'). De vervoegingen van euthanaseren zijn euthanaseerde - geëuthanaseerd.

Euthanaseren wordt vaak gebruikt als we het over (huis)dieren hebben: 'De dierenarts euthanaseert de kat', 'Morgen wordt onze hond geëuthanaseerd.' Euthanaseren is dan een eufemisme (een woord dat verzachtend klinkt) voor 'afmaken' of 'laten inslapen'. Een enkele keer wordt euthanaseren wel gebruikt voor mensen, bijvoorbeeld in: 'Vooral oude mensen worden geëuthanaseerd.' Dat gebeurt alleen als er over een groep mensen in algemene zin wordt gesproken; een zin als 'De huisarts euthanaseert mijn moeder' klinkt ons vreemd in de oren.