Je hoort steeds vaker euri als meervoud van euro. Is dat wel juist?
 

Het meervoud van euro is euro's, net zoals auto's het meervoud is van auto en foto's het meervoud van foto. De vorm euri is net zo fout als auti en foti, en komt met name als opzettelijke overdrijving voor. In sommige gevallen kan het gebruik van euri als hypercorrectie worden aangemerkt.

Het Nederlands kent wel meervouden op -i, maar die kunnen alleen voorkomen bij van oorsprong Latijnse woorden op -us (classicus - classici, alumnus - alumni) en enkele van oorsprong Italiaanse woorden op -o (maffioso - maffiosi, conto - conti/conto's). Euro is niet aan het Latijn of het Italiaans ontleend: het is afgeleid van Europa of Europees.