Wat betekent erinnofilie?

Erinnofilie betekent ‘liefhebberij in (het verzamelen van) herdenkingszegels’. De Nederlandse Vereniging voor Erinnofilie heeft bijvoorbeeld als doelstelling ‘het bevorderen van het verzamelen van herdenkingszegels’.

De woordenboeken vermelden het woord niet. Waar het vandaan komt, wordt nergens verklaard. Vermoedelijk is het opgebouwd uit het Duitse Erinn(erungsmarke) (‘herinneringszegel’) en filie (‘liefhebberij’) met een tussengevoegde o. Overigens kende het Nederlands vroeger ook de variant erinneren naast herinneren. De vorm zonder h komt al eeuwenlang niet meer voor op schrift (in verschillende delen van het Nederlandsetaalgebied nog wel in de spreektaal). 

Op een Duitse website staat dat de term Erinnophilie al zeventig jaar gebruikt wordt om het verzamelen van herdenkingszegels (die geen postzegels zijn) mee aan te duiden. Er wordt ook nog vermeld dat sommige historici een verband veronderstellen tussen Erinnophilie en de Erinyen. Dit zijn drie wraakgodinnen uit de onderwereld die een misdadiger vervolgen en tot waanzin drijven. Pas als de misdadiger zich van zijn schuld heeft gereinigd, veranderen ze in de Eumeniden (‘welgezinden’). Welk verband er dan zou zijn tussen de wraakgodinnen en het verzamelen van herdenkingszegels is echter moeilijk te bedenken. Waarschijnlijker is dan ook het verband met erinnern.

Erinnofilie is een tamelijk nieuw woord in het Nederlands. In 1973 kwam het voor het eerst voor in een krant: “In een speciale Hobby-Lobby ligt de klemtoon op de vrijetijdsbesteding. Er worden een 40 hobby’s gepresenteerd, zoals filmen, (...) en erinnofilie - een nieuwe hobby die tegen de [filatelie] aan kan leunen: het verzamelen van herdenkingszegelblokken die door steden, provincies e.d. worden uitgegeven en geen frankeerwaarde hebben.”

Cinderella

Een ‘errino’ is een bepaald soort cinderella. Cinderella wordt in de Dikke Van Dale omschreven als “zegel of ander object dat met postverzending te maken heeft, maar geen officiële postzegel is”.