Waar komt ergens een punt(je) aan kunnen zuigen vandaan en wat betekent het?

Als van een prestatie wordt gezegd: 'Daar kun je nog een puntje aan zuigen' of 'Je zou er een punt aan kunnen zuigen', dan betekent dit dat het een heel goede prestatie is, die moeilijk te evenaren is.

De herkomst van deze uitdrukking is helaas niet duidelijk. Sommige uitdrukkingenboeken leggen een verband met de uitdrukkingen iets uit zijn duim zuigen ('iets verzinnen') en een punt aan iets draaien of zuigen ('ergens raad op weten, er maar iets van maken'). Misschien betekende 'Je kunt er een punt aan zuigen' oorspronkelijk iets als 'probeer er maar eens een punt aan te zuigen (dat lukt je toch niet)'. Daarmee werd dan wellicht bedoeld: 'als je aanmerkingen zou willen maken, zul je merken dat dit toch niet lukt'. 

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal vermoedt echter dat de eigenlijke betekenis van ergens een punt aan kunnen zuigen is 'telkens je eigen prestaties vergelijken met die van een ander en daarbij ontdekken dat je het er slechter vanaf brengt'. Het feit dat iemand voortdurend (in gedachten of in woorden) met deze vergelijking bezig is, wordt dan vergeleken met het zo lang aan of op iets zuigen dat er een punt aan komt. Later is ergens een punt(je) aan kunnen zuigen een compliment geworden.