Is elkaars een goed Nederlands woord? 

Ja, elkaars is een correct woord. Het is de bezitsvorm van het wederkerig voornaamwoord elkaar. In de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS, 1997) worden enkele voorbeeldzinnen met elkaars gegeven, zoals:

  • Walter en Maarten aten elkaars boterhammen op.
  • Ze schreven elkaars ouders een brief.

Op onze spellingwebsite Spellingsite.nu geven we eveneens enkele voorbeelden met elkaars, en ook met de formele variant elkanders.