Zijn de woorden eigengemaakt en eigengebakken germanismen?
 

Nee. Er is niets mis met eigengemaakte salade en eigengebakken koekjes. Het zijn geen germanismen. Van Dale geeft bij eigen: "als eerste lid in samengestelde verleden deelwoorden". Het woord eigengebakken komt al voor in de allereerste druk van Van Dale (1872). Andere voorbeelden: eigengebouwd, eigengekweekt, eigengemaakt en eigengeteeld.

Van Dale geeft ook onder andere zelfgemaakt, zelfgebakken en zelfgekweekt. Deze woorden hebben dezelfde betekenis als hun varianten met eigen-. Naast zelfbedacht, zelfgekozen, zelfgeschreven, zelfverkozen en zelfverzonnen zijn geen varianten met eigen- gangbaar.

Geëigend ('geschikt') werd trouwens wel als germanisme beschouwd, maar is al enige decennia volledig ingeburgerd.