Waar komt de uitdrukking een razende roeland vandaan?
 

Met een razende roeland wordt iemand bedoeld die nogal wild en onbehouwen is, of iemand die wild tekeergaat.

Razende roeland is een vertaling van Orlando Furioso. Dit is de titel van een epos van de Italiaanse dichter Ariosto (1474-1533). In dit epos wordt onder vele anderen over Orlando/Roeland verteld, de dapperste ridder van Karel de Grote, die ook voorkomt in het Chanson de Roland uit de twaalfde eeuw. In het epos van Ariosto komt een passage voor waarin Orlando/Roeland merkt dat zijn geliefde, Angelica, hem ontrouw is geweest. Hij gaat dan als een razende tekeer. In het spreekwoordenboek van F.A. Stoett staat dat hij "als een woedende, razende vernieler overal verderf brengt, tot hij zijn verstand terugkrijgt".

In het boek Gezegden (1998) schrijft Riemer Reinsma: "Het motief van de razende Roeland kreeg in de Nederlandse (jeugd)literatuur nog een curieus staartje. Diet Kramer publiceerde in 1931 het veelverkochte jongensboek Razende Roeltje, waarin Roeltje in hoofdtrekken dezelfde inborst heeft als zijn grote literaire naamgenoot: opvliegend, maar met een goed hart."