Waar komt de uitdrukking een razende roeland vandaan?

Een razende roeland is iemand die nogal wild en onbehouwen is of iemand die wild tekeergaat.

Razende roeland is een vertaling van Orlando Furioso. Dit is de titel van een zestiende-eeuws epos van de Italiaanse dichter Ariosto (1474-1533). Hierin wordt onder vele anderen over Orlando/Roeland verteld, de dapperste ridder van Karel de Grote. In het epos komt een passage voor waarin Orlando/Roeland merkt dat zijn geliefde, Angelica, hem ontrouw is geweest. Hij gaat dan als een razende tekeer. In het spreekwoordenboek van F.A. Stoett staat dat hij “als een woedende, razende vernieler overal verderf brengt, tot hij zijn verstand terugkrijgt”. Vandaar de uitdrukking razende roeland, waarin de alliteratie natuurlijk ook een rol speelt.

De figuur Orlando/Roeland komt ook voor in het epische Franse gedicht Chanson de Roland uit de elfde eeuw, dat in het Nederlands vertaald is als het Roelantslied.

In 1931 publiceerde schrijfster Diet Kramer het boek Razende Roeltje. De hoofdpersoon in dit populaire boek (Roeltje) is net als Orlando Furioso zeer opvliegend, maar hij heeft een goed hart.