Wat is juist: 'De meeste internetgebruikers hebben een of meerdere aliassen' of 'De meeste internetgebruikers hebben een of meer aliassen'?

Het is allebei mogelijk en komt ook allebei vaak voor. Met meerdere ligt er iets meer nadruk op de afzonderlijke verschillende aliassen.

Sommige mensen hebben een voorkeur voor een of meer omdat zij meerdere lelijk vinden. In de betekenis 'verscheidene, enkele' is meerdere ontleend aan het Duits (dat gebeurde trouwens al in het midden van de negentiende eeuw). In Onze Taal, het tijdschrift van onze vereniging, en op deze website vermijden wij meerdere al jarenlang niet meer. Volgens ons is het ingeburgerd.