Is er iets aan te merken op een glimp opvangen van iets/iemand?
 

Nee, een glimp van iemand/iets opvangen is juist. De uitdrukking een glimp opvangen is oorspronkelijk een vertaling van het Engelse to catch a glimpse. Toch wordt een glimp opvangen al lange tijd niet meer afgekeurd als anglicisme. Het woordenboek van Koenen vermeldt al in 1956: "Een thans gewoon anglicisme is het gebruik van glimp in ergens een glimp van opvangen." De hedendaagse woordenboeken vermelden de uitdrukking zonder enige op- of aanmerking.

Glimp in de betekenis 'korte verschijning' hebben we geleend uit het Engels, maar het woord glimp bestaat in het Nederlands al heel lang in de betekenis 'bedrieglijke schijn'. Deze betekenis is aan het verouderen; Van Dale (2005) vermeldt de voorbeelden een glimp van waarschijnlijkheid, een glimp aan iets geven ("het mooier of onschuldiger voorstellen of doen voorkomen dan het werkelijk is") en onder een schone glimp van vriendschap. In het dagelijks taalgebruik betekent glimp meestal 'flits, klein stukje van', zoals in een glimp van de toekomst en 'Zij toonde een glimp van haar talent.'