Als iemand het heeft over een enerverende middag, heeft hij het dan naar zijn zin gehad of niet?

Daarover zijn de meningen verdeeld. In Van Dale staan sinds de elfde druk (1984) twee betekenissen bij enerverend: 'zenuwachtig, prikkelbaar makend' en 'opwindend' (een enerverende wedstrijd). In de tiende druk (1976) vermeldde Van Dale nog alleen de negatieve betekenis. Dat wijst erop dat de positieve betekenis ('opwindend') jonger is. Het Prisma handwoordenboek (2005) geeft de betekenissen 'zeer spannend, opwindend, zenuwslopend'.

In een enerverende wedstrijd is de betekenis 'zeer spannend' heel gewoon, maar een enerverende middag kan ook een middag zijn die gekenmerkt werd door een negatieve spanning ('Al met al was het een enerverende middag: eerst een uur vertraging en daarna werd mijn tas gestolen'). Als u enerverend gebruikt, zorg er dan voor dat uit de context duidelijk blijkt of u 'opwindend' of 'zenuwslopend' bedoelt.

Enerverend is trouwens ontleend aan het Franse énerver ('op de zenuwen werken'). De oorsprong van het woord ligt in het Latijn: enervare betekent 'verzwakken, verlammen'.