Wat is juist: 'Op 5 mei organiseren we een bijeenkomst' of 'Op 5 mei houden we een bijeenkomst'?

Volgens sommige taalgebruikers is alleen de zin 'Op 5 mei houden we een bijeenkomst' juist. De gedachtengang daarachter is dat wie op 5 mei een bijeenkomst houdt, het organiseren daarvan in de weken/maanden daarvoor heeft gedaan. Voor de meeste mensen is 'Op 5 mei organiseren we een bijeenkomst' echter ook een prima zin. Organiseren is in dit soort zinnen een synoniem van 'houden' geworden, waarin misschien iets meer doorklinkt dat deelnemers/bezoekers welkom zijn. Meer voorbeelden:

  • De actiegroep Blauwe Knoop in je Maag organiseert/houdt op 5 mei een alcoholvrij feest.
  • We hebben afgelopen dinsdag een informatieavond georganiseerd/gehouden waar zo'n honderd mensen op af zijn gekomen.

In zinnen waarin geen tijdstip wordt genoemd, is organiseren wel voor iedereen prima (houden kan hier overigens ook): 

  • De actiegroep Blauwe Knoop in je Maag organiseert een alcoholvrij feest.
  • We hebben een informatieavond georganiseerd waar zo'n honderd mensen op af zijn gekomen.