Mag je naast 'Dat is duur' ook zeggen: 'Dat kost duur'?

Volgens de meeste mensen niet: duur kosten wordt als een fout gezien. Het geldt als een contaminatie (een verhaspeling) van duur zijn en veel kosten. Het is ook weinig kosten of goedkoop zijn, en niet goedkoop kosten.

De contaminatie duur kosten wordt ook vaak een gallicisme genoemd: een te letterlijke vertaling van de Franse constructie coûter cher.

Overigens komt duur kosten al in het Middelnederlands voor. Het Middelnederlandsch Woordenboek (MNW) geeft het citaat "(...) dat sine clederen costen diere" (= 'dat zijn kleren veel kosten'). Daarbij wordt opgemerkt: "de uitdrukking diere costen, die thans als een gallicisme veroordeeld wordt (fr. coûter cher), komt reeds in de middeleeuwen voor, en is in den grond niet verkeerd". Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) vermeldt duur kosten ook gewoon, zonder afkeurende opmerking. Het WNT geeft daarbij een citaat van Louis Couperus: "Dàt was een prachtig diner geweest, dat diner dat zij gegeven had, het kostte dan ook duur."