‘Nederland stuurt duizend troepen naar Afghanistan.’ Is deze zin juist?

De zin wringt door het gebruik van het telwoord duizend in combinatie met troepen. Voor veel mensen klinkt de volgende zin beter: ‘Nederland stuurt duizend soldaten/militairen naar Afghanistan.’

Betekenis: ‘soldaten’

Een van de betekenissen van troepen is ‘soldaten, individuele manschappen’. Die betekenis is al oud. Zo schrijft Vondel al in 1660: “Hy (had) zich (...) tweemael midden op den vyant toegezet, Zijn troepen tweemael langs den muur gebroght aen ’t vlughten”. De Dikke Van Dale omschrijft deze betekenis van troepen als volgt: “(in ’t meervoud) de gezamenlijke manschappen van een leger”.  

Troepen heeft geen enkelvoud

Troepen is in dit geval een woord dat alleen in het meervoud kan voorkomen. Het gaat dus niet om het meervoud van troep in bijvoorbeeld de betekenis ‘groep’. Zo’n woord dat geen enkelvoud heeft, heet ‘plurale tantum’. Bekende voorbeelden hiervan zijn hersenen en mazelen.

Geen telwoord voor troepen

Op de zin ‘Nederland stuurt troepen naar Afghanistan’ is dan ook niets aan te merken. De zaak verandert als er een telwoord wordt gebruikt vóór troepen, zoals in ‘Nederland stuurt duizend troepen.’ Deze zin wringt, omdat een concreet telwoord niet goed past bij een plurale tantum. Je kunt bijvoorbeeld ook niet goed zeggen ‘Ik heb nog drie mazelen.’ Na een telwoord heeft een andere woordkeuze daarom de voorkeur. Bijvoorbeeld: ‘Nederland stuurt duizend man troepen’, ‘Nederland stuurt duizend soldaten’ of ‘Nederland stuurt duizend militairen.’