Is dramatisch juist in 'Onze omzet is in 2010 dramatisch gestegen'?

Het gebruik van dramatisch is hier niet 'fout', maar toch niet voor iedereen aanvaardbaar.

Van Dale neemt dramatisch sinds de elfde druk uit 1984 ook op met de hier bedoelde betekenis ('opzienbarend, spectaculair'). Het is echter gebruikelijker om dramatisch in negatieve zin te gebruiken ('ingrijpend, erg' of 'slecht').

Het Nederlands heeft dramatisch volgens Van Dale zowel in de betekenis 'erg', 'slecht' als in de betekenis 'opzienbarend, spectaculair' ontleend aan het Engelse dramatic. Enkele voorbeelden:

  • Er was sprake van een dramatisch herstel op de beurs. ('opzienbarend', positief, niet voor iedereen aanvaardbaar)
  • Al na drie behandelingen was er een dramatische verbetering zichtbaar. ('opzienbarend', positief, niet voor iedereen aanvaardbaar)
  • De gevolgen van het uiteenspatten van de internetzeepbel waren dramatisch. ('ingrijpend', negatief)
  • Het was een leuke film, maar een van de acteurs speelde dramatisch. ('slecht')
  • We verwachten dat de effecten van de fusie dramatisch zullen zijn. (óf 'opzienbarend' óf 'slecht')

In het laatste voorbeeld ontstaat onduidelijkheid door het gebruik van dramatisch. Het kán positief bedoeld zijn, maar de meeste mensen zullen het – zonder context – negatief opvatten. Het lijkt nog steeds het duidelijkst om in positieve contexten spectaculair, opzienbarend, sensationeel, weergaloos, fantastisch of iets dergelijks te gebruiken.