Wat is juist: 'D'r haar is opgestoken, 'Der haar is opgestoken' of ''r Haar is opgestoken'?

D'r haar is opgestoken is juist.

De verkorte vorm van haar is eigenlijk 'r. Dit 'r is een zogenoemde enclitische vorm: een versmelting van een woord met een ander woord dat er direct aan voorafgaat of op volgt. Enclitische vormen komen niet zelfstandig voor. Meestal zijn het persoonlijke voornaamwoorden:

  1. 'k Weet niet goed wat je bedoelt.
  2. Hij heeft 'r eindelijk zijn liefde bekend.

Vergelijk ook de Franse voornaamwoorden:

  1. Je m'appelle Claire.

Naast de enclitische vorm 'r ontwikkelden zich de nevenvormen t'r en d'r door samensmelting van klanken op de woordgrens:

  1. Hij heeft 'r gezien.
  2. (na l, r en n) Hij heeft het aan d'r gegeven.

De nevenvorm d'r is vervolgens een eigen leven gaan leiden, en komt ook voor in zinnen als 'D'r haar is opgestoken.'