• Persoon A: 'Heb je eraan gedacht om de container buiten te zetten?'
  • Persoon B: 'Dat is me door het hoofd geschoten.'

Betekent dit nu dat persoon B er wél of niet aan gedacht heeft?

Dat hangt grotendeels van de intonatie af. De woordcombinatie zelf kan namelijk beide – bijna tegengestelde – betekenissen hebben, zo blijkt uit woordenboeken.

'Het is me door het hoofd geschoten' wordt vaak gebruikt in de betekenis 'Ik heb er volstrekt niet aan gedacht'; deze betekenis wordt onder meer vermeld in Van Dale Hedendaags Nederlands (2002). Maar de grote Van Dale (2005) vermeldt ook de constructie 'Daar schoot mij wat door het hoofd', voor 'Ik bedacht plotseling'. Je kunt dus zeggen: 'Het schoot me door mijn hoofd dat ik de container buiten moest zetten' als je bedoelt dat je er (even) aan hebt gedacht. De grote Van Dale noemt de betekenis 'er niet aan denken' niet; in dat geval zou je volgens Van Dale 'Dat is me door het hoofd gegaan' moeten gebruiken, of 'Dat is me door het hoofd gewaaid.'

Als persoon B op een enigszins verschrikte manier reageert met 'Dat is me door het hoofd geschoten', kun je ervan uitgaan dat hij het vergeten is. Een neutrale intonatie – meer als een alledaagse constatering – betekent dat B er wel aan gedacht heeft (waarbij hij in het midden laat of hij de container wel of niet buiten heeft gezet).

Andere formuleringen, die niet dubbelzinnig zijn, zijn bijvoorbeeld 'Het is me ontschoten' (als je er niet aan gedacht hebt) en 'Het schoot me te binnen' (als je er opeens aan dacht).