Is er een verschil tussen een doolhof en een labyrint?
 

Volgens de woordenboeken betekenen de woorden doolhof en labyrint hetzelfde. Volgens de Wikipedia is er een verschil. Bij een labyrint is het niet de bedoeling een bepaald punt te zoeken (middelpunt of uitgang). Een labyrint heeft maar één gang; degene die erdoor loopt komt uiteindelijk vanzelf bij het eindpunt.

Een doolhof was oorspronkelijk een tuin (hof) waarin men kon verdwalen (dolen). Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) vermeldt bij doolhof: "Tuin, die uit een aantal herhaaldelijk ombuigende en door heggen gescheiden paden bestaat, zoo aangelegd, dat het zeer moeilijk is het middelpunt te bereiken of vandaar den uitgang te vinden."

Een labyrint was in de Klassieke Oudheid een groot gebouw met een zo ingewikkeld stelsel van gangen en kamers dat men er snel in kon verdwalen. Labyrint komt van het Griekse laburinthos ('doolhof, ingewikkelde zaak'). Het WNT vermeldt bij labyrint: "Benaming van zekere in de oudheid bekende bouwwerken die uit een verbazend groot aantal vertrekken en schijnbaar verward dooreenloopende gangen bestonden."

Tegenwoordig zijn de woorden doolhof en labyrint synoniemen van elkaar, zowel in de letterlijke als in de figuurlijke betekenis, zoals in 'Die nota bevat een labyrint/doolhof van aanbevelingen en eisen.'