Volgens de spellingregels wordt er in leenwoorden van Griekse of Latijnse herkomst in principe geen th geschreven in de volgende gevallen:

  • voor een medeklinker: antraciet, antrax, antropoloog, atleet, atletisch, etnisch, ritme, triatlon;
  • aan het eind van een woord: homeopaat, psychopaat, monoliet, labyrint, absint;
    en ook in meervouden van zulke woorden: homeopaten, labyrinten;
  • na ch of f: allochtoon, ichtyologie, difterie, fytoftora, oftalmoloog.

Direct voor een klinker blijft de th doorgaans wel staan: ether, katholiek, methode, monolithisch, theater, theorie, enz. Daaronder vallen ook de achtervoegsels -pathie, -pathisch, -theek en -thecair: empathie, empathisch, homeopathie, homeopathisch, telepathie, telepathisch, psychopathie, psychopathisch, bibliotheek, bibliothecair, hypotheek, hypothecair, videotheek. Een van de weinige uitzonderingen is labyrintisch.

Dit is al heel lang zo: het is al in 1946/1947 vastgelegd. De regel geldt vooral voor woorden met een Griekse of Latijnse achtergrond; leenwoorden uit bijvoorbeeld het Engels behouden de th wel: thriller, sudden death. Ook geldt een uitzondering voor wetenschappelijke benamingen, zoals Bacillus anthracis (de bacil die een antraxbesmetting veroorzaakt) en Anthropoides virgo ('jufferkraanvogel'). 

Herkomst

Het woord antrax komt uit het Grieks. Het Griekse woord betekent onder meer ‘houtskool’ en ‘steenpuist’. Een besmetting met antrax kan leiden tot een steenpuistachtige, enigszins op houtskool lijkende huidinfectie. 

Rhesus/resus

Tegelijk met de th werd ook de lettercombinatie rh in 1946/1947 grotendeels afgeschaft. De belangrijkste reden was dat de h niets toevoegt. Sindsdien schrijven we niet meer rhapsodie, rheologie, rhesusfactor, rhetorica, rheuma, rhinoceros, rhododendron en rhythme, maar rapsodie, reologie, retorica, resusfactor, reuma, rinoceros, rododendron en ritme.

Toch nog een vraag?

Onze taaladviseurs staan elke werkdag voor je klaar

Bel 085 00 28 428 Bel 085 00 28 428

(gebruikelijke belkosten, geen extra kosten)

Of stel je vraag via social media of per mail