Is digibeet ('iemand die niets snapt van computers') een goed Nederlands woord?

Ja, er is niets mis met het woord digibeet. De betekenis van het woord digibeet vloeit niet voort uit de onderdelen waaruit het is opgebouwd. Digibeet is een combinatie van het voorvoegsel digi-, dat gebruikt wordt voor zaken die met digitaal dataverkeer te maken hebben, en -beet, het laatste gedeelte van analfabeet. Analfabeet is weer opgebouwd uit het voorvoegsel a(n)- ('niet'), en alfabet (de eerste twee letters van het Griekse alfabet, alfa en bèta). Een analfabeet is dus iemand die het alfabet niet beheerst, of, minder letterlijk, iemand die niet kan lezen of schrijven. De ontkenning ('niet kunnen', 'niet beheersen') wordt in dit woord uitgedrukt door an-, en niet door -beet.

Dat betekent echter niet dat digibeet 'geen goed woord' zou zijn. Digibeet is nu eenmaal de aanduiding geworden voor iemand met weinig kennis van computers. Het Nederlands kent wel meer woorden die – als we naar de onderdelen ervan kijken – 'niet kloppen'.