Wat is het juiste woord voor 'leer van het dieet': diëtiek of diëtetiek?

Beide woorden zijn juist. Hoewel diëtiek beter bij dieet lijkt aan te sluiten, heeft diëtetiek de oudste papieren. Dit woord, dat oorspronkelijk alleen 'voedingsleer' betekende en teruggaat op het Griekse diaitètikos ('volgens de voedingsleer'), komt al minstens twee eeuwen voor in het Nederlands. De vorm diëtiek is waarschijnlijk pas halverwege de twintigste eeuw ontstaan. Het duikt voor het eerst op in de Van Dale uit 1961, als "minder juiste" variant van diëtetiek.

Het is niet verwonderlijk dat de vorm diëtiek ontstaan is: diëtetiek wordt in gesproken taal al snel verkort. Bovendien past diëtiek beter bij diëtisch, dat in de negentiende eeuw in zwang raakte als bijvoeglijk naamwoord bij dieet. Vervolgens kreeg diëtetiek/diëtiek de betekenis 'leer van het dieet' in plaats van 'voedingsleer'.

De oude vorm diëtetiek is nog altijd een stuk gewoner dan diëtiek. Des te vreemder is het dat diëtetiek ontbreekt in het Groene Boekje. Van Dale (2005) noemt beide vormen, evenals het Witte Boekje.