Wat betekent het woord demotie in demotie van werknemers? Is dit een nieuw woord?

Demotie is het tegenovergestelde van promotie. Het betekent 'verlaging in rang', niet als strafmaatregel, maar bijvoorbeeld om gezondheidsredenen, of om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen.

Echt nieuw is het woord niet: Van Dale vermeldt het al sinds de elfde druk (1984). Ook de meeste andere woordenboeken en het Groene Boekje (2005) vermelden het woord.