Is evenals goed gebruikt in de volgende zin: 'Bij de presentatie ontbreekt de minister uiteraard niet, evenals de staatssecretaris en de burgemeester'?
 

Evenals kan beter vervangen worden door evenmin als of net zo min als. Deze alternatieven zetten de lezer direct op het juiste spoor.

De Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) geeft de volgende voorbeeldzin: 'Hij is geen timmerman, evenals zijn vader'. Volgens de ANS is deze zin twijfelachtig, omdat 'evenals (= zoals ook) zijn vader' niet goed aansluit bij 'Hij is geen timmerman'. "Hier zou verwacht worden 'evenmin als zijn vader'", aldus de ANS. Meer voorbeelden:

  • Een oven zou geen overbodige luxe zijn, evenals een magnetron. (twijfelachtig)
  • Een oven zou geen overbodige luxe zijn, net zo min als een magnetron.
  • Een oven zou geen overbodige luxe zijn, en een magnetron ook niet.
  • De stof aan de onderzijde van deze rugzak is niet door te snijden, evenals de schouderbanden. (twijfelachtig)
  • De stof aan de onderzijde van deze rugzak is niet door te snijden, net zo min als de schouderbanden.
  • De stof aan de onderzijde van deze rugzak is niet door te snijden, en de schouderbanden ook niet.