Is evenals goed gebruikt in de volgende zin: ‘Bij de presentatie ontbreekt de minister uiteraard niet, evenals de staatssecretaris en de burgemeester’?

Evenals kan beter vervangen worden door evenmin als of net zo min als: ‘Bij de presentatie ontbreekt de minister uiteraard niet, evenmin als de staatssecretaris en de burgemeester.’

Evenals betekent ‘zoals ook’ of ‘en ook’. Die betekenissen passen niet goed als in het begin van de zin een ontkenning of een ontkennend woord staat, zoals nietgeen of ontbreekt: ‘Bij de presentatie ontbreekt de minister uiteraard niet, en ook de staatssecretaris en de burgemeester.’ Veel lezers zullen aan het einde niet toe willen voegen. 

Duidelijkere alternatieven zijn:

  • Een oven zou geen overbodige luxe zijn, evenals een magnetron. (twijfelachtig)
  • Een oven zou geen overbodige luxe zijn, net zo min als een magnetron.
  • Een oven zou geen overbodige luxe zijn, en een magnetron ook niet.
  • De stof aan de onderzijde van deze rugzak is niet door te snijden, evenals de schouderbanden. (twijfelachtig)
  • De stof aan de onderzijde van deze rugzak is niet door te snijden, net zo min als de schouderbanden.
  • De stof aan de onderzijde van deze rugzak is niet door te snijden, en de schouderbanden ook niet.