Welk lidwoord is juist bij intermediair: de of het?

Als met intermediair een persoon wordt bedoeld, dus iemand die bemiddelt, is het de intermediair. Volgens woordenboeken kun je hier geen het bij gebruiken: het intermediair betekent 'de bemiddeling'. Toch wordt in verschillende bedrijfstakken vaak het intermediair gezegd en geschreven als het om een persoon gaat.

Ons advies is om de intermediair te gebruiken voor personen; het intermediair is in die betekenis jargon en daardoor voor veel taalgebruikers een vreemde combinatie.