Wat is juist: de cluster of het cluster?

Beide lidwoorden zijn correct, maar het cluster is gewoner.

Het Nederlands kent heel veel woorden die zowel met het lidwoord de als met het lidwoord het kunnen voorkomen: commentaar, deksel, folie, matras, tablet, enzovoort. De Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS, 1997) wijdt er tien pagina's aan.

Sommige zelfstandige naamwoorden komen als de- en als het-woord voor met een betekenisverschil (vergelijk bijvoorbeeld de doek en het doek, de blik en het blik, en de idee en het idee). Maar meestal bestaat er geen betekenisverschil en heeft een van de geslachten in de praktijk een (lichte) voorkeur. Zo zeggen de meeste mensen volgens de ANS bijvoorbeeld liever het aanrecht en de salon dan de aanrecht en het salon.