Wat is juist: de Groninger hoofdofficier of de Groningse hoofdofficier?

Zowel Groninger als Groningse is juist. Van sommige plaatsnamen kan op twee (of meer) manieren het bijvoeglijk naamwoord gevormd worden. Naast Groninger/Groningse komen bijvoorbeeld voor: Gelders/Gelderlands, Geleens/Geleender/Gelener, Doesburger/Doesburgs, Edammer/Edams, Duinkerker/Duinkerk(en)s, Schiedammer/Schiedams.

Er wordt in de praktijk overigens wel verschil gemaakt tussen Groninger en Gronings: de Groningse hoofdofficier slaat op een hoofdofficier die uit Groningen komt, terwijl de Groninger hoofdofficier verwijst naar 'de hoofdofficier van Groningen' (waar er maar één van is). In vaste verbindingen als Groninger koek en Edammer kaas is de vorm met -er het gebruikelijkst.

Let op: deze keuzevrijheid geldt alleen voor het bijvoeglijk naamwoord. De inwonernaam ligt meestal wel vast: een mannelijke inwoner van Groningen is een Groninger, een vrouw is een Groningse. (Maar ook bij inwonernamen komen soms varianten voor. Zo kan een man uit Gelderland aangeduid worden met Gelderlander, maar ook met Geldersman.)