'Wij kwamen dit overeen d.d. 16 november 2010.' Klopt deze zin?

Nee, d.d. (de afkorting van de dato) is hier niet goed gebruikt. Het betekent 'van de datum, daterend van' en kan alleen na een zelfstandig naamwoord voorkomen: 'onze overeenkomst d.d. 16 november 2017' is dus wel goed.

Er is een makkelijk ezelsbruggetje voor: als d.d. zonder problemen vervangen kan worden door van, is het goed gebruikt. Bijvoorbeeld: 'onze overeenkomst van 16 november 2010'. (Van heeft overigens sowieso de voorkeur boven d.d., omdat die Latijnse afkorting nodeloos formeel is.) De zin 'Wij kwamen dit overeen d.d. 16 november' is niet juist, omdat hier niet van maar op bedoeld is.

De vorm dato komt overigens ook met andere voorzetsels voor: na dato ('na het bedoelde tijdstip') en voor dato ('voor het bedoelde tijdstip'). De Latijnse naamvalsvorm dato – die in de dato veroorzaakt wordt door het Latijnse voorzetsel de ('van(af)') – heeft het hier gewonnen van het onverbogen datum.