Waar komt dat klopt als een bus vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Dat klopt als een bus betekent 'dat klopt helemaal', 'dat is echt de waarheid'. 

Deze uitdrukking is ontstaan als een vermenging van twee andere uitdrukkingen: dat klopt en dat sluit als een bus.

Sluiten als een bus is een uitdrukking die al in de zestiende eeuw voorkwam. Volgens F.A. Stoett werd dat sluit als een bus vaak gezegd van een goed opgemaakte rekening of een goede redenering. Met bus werd oorspronkelijk verwezen naar een goed afsluitbare bewaardoos, waar je bijvoorbeeld koffie in kunt bewaren. Sluiten wordt in de betekenis 'afsluiten' gebruikt.

Kloppen in de betekenis 'juist zijn, overeenkomen' gaat vermoedelijk terug op kloppen in de betekenis 'hoorbare slagen tegen of op iets geven'. Dat klopt in de betekenis 'dat is juist' is in de loop van de negentiende eeuw in gebruik gekomen. Misschien werd gedacht aan het kloppen van het hart: zolang het hart klopt, is het in orde, functioneert het goed.

Dat klopt als een zwerende vinger is een uitbreiding van dat klopt. Het figuurlijke dat klopt ('dat is juist') en het voelen kloppen van een ontstoken vinger worden nu met elkaar verweven.

Dat klopt als een bus komt nog niet voor in de oudere spreekwoordenboeken. De zegswijze is pas sinds 1995 (twaalfde druk) in Van Dale opgenomen; de Grote Koenen (1986) was Van Dale voor. In de Prismapocket Twijfelgevallen Nederlands (1983) van C. Apeldoorn en S. Pot wordt dat klopt als een bus nog afgekeurd als contaminatie. Tegenwoordig wordt deze uitdrukking door (bijna) niemand meer afgekeurd; de woordenboeken nemen haar gewoon op.