Wat betekent daarom in de zin Mijn man is de hele avond met z’n iPad bezig, maar daarom is het heus nog wel gezellig?

Maar daarom betekent hier ‘in weerwil daarvan, toch’.

Meestal gebruiken we daarom in de betekenis ‘om die reden’. Bijvoorbeeld: Mijn man is de hele avond met zijn tablet bezig en daarom ga ik wel alleen naar de film. In combinatie met maar kan het echter ook ‘in weerwil van, toch’ betekenen. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal vermeldt deze betekenis van daarom al, met een citaat van P.C. Hooft uit 1616: “Al schey ick van dy, met droevich schreyen, Mijn hart en can daerom van u niet scheyen” (‘Ook al scheid ik van u, met droevig schreien; maar mijn hart kan daarom nog steeds niet van u scheiden’). Nog een paar voorbeelden: 

  • Je weet dat je ooit je grootouders zult verliezen, maar daarom doet het nog steeds veel pijn. 
  • Ik weet dat je het niet leuk vindt, maar daarom is het nog wel waar.