Wat is juist: 'Het afdelingshoofd is continue ziek' of 'Het afdelingshoofd is continu ziek'?

De juiste vorm is: 'Het afdelingshoofd is continu ziek.'

Er komt alleen een e in continu(e) als je die hoort: een continue beweging, een continue stroom van klachten, dat continue geklets van hem. Continue is dan een verbogen bijvoeglijk naamwoord, vergelijkbaar met langdurige of voortdurende.

Het is wel bijvoorbeeld een continu gevaar, zonder e, omdat we bijvoorbeeld ook spreken van een voortdurend gevaar (en niet van een voortdurende gevaar), en ook continu ziek, net als voortdurend ziek.

Het bijvoeglijk naamwoord cru wordt op dezelfde manier behandeld: in cru gedrag krijgt cru geen -e (vergelijk goed gedrag); in een crue opmerking krijgt cru wel een -e (vergelijk een goede opmerking).

Veelvoorkomende combinaties met continu worden trouwens aaneengeschreven als de hoofdklemtoon op -nu ligt, zoals continuarbeid, continudienst, continuproces en continurooster.