Wat is goed: ‘Ze voelt zich continue moe’ of ‘Ze voelt zich continu moe’?

‘Ze voelt zich continu moe’ is goed. Er komt dus geen -e achter continu. Als je geen e uitspreekt na continu, schrijf je namelijk ook geen e op. Het is ook bijvoorbeeld een continu gevaar, een continu proces en iemand continu in de gaten moeten houden.

Continue (met slot-e) is alleen goed als je die slot-e ook hoort. Continue is dan een verbogen bijvoeglijk naamwoord, vergelijkbaar met langdurige of voortdurende. Bijvoorbeeld:

  • een continue beweging
  • een continue stroom van klachten
  • dat continue geklets van hem

Cru en crue

Voor het bijvoeglijk naamwoord cru, dat ‘bot, ongevoelig’ betekent, geldt hetzelfde. Cru is juist als er geen e te horen is (cru gezegd, cru gedrag). Als de e wel te horen is (een crue opmerking, dat crue gedrag), krijgt cru wel een -e.

Continurooster: één woord

Veelvoorkomende combinaties met continu worden trouwens aan elkaar geschreven als de hoofdklemtoon op -nu ligt. Voorbeelden zijn continuarbeid, continubedrijf, continudienst, continumarkt, continuproces, continurooster en continuvermogen.