Kun je een jonge voetballer een cadet noemen?

Ja, dat kan. Vooral in België komt cadet in deze betekenis voor. Een cadet is in België meestal een jong lid (rond twaalf tot vijftien jaar) van een sportvereniging.

In Nederland is een cadet meestal een student aan een militaire school. Ook kan het een officier in opleiding van het Leger des Heils zijn.

De spelling kadet komt weleens voor, maar is volgens de officiële spelling niet juist. In de betekenis 'broodje' is kadetje wél juist met een k