Wat is het verkleinwoord van blocnote: blocnoteje, blocnotetje of blocnootje?

Volgens de officiële spelling is de juiste schrijfwijze blocnoteje. In onze Spellingwijzer Onze Taal vermelden we ook blocnootje; het laatste deel van het woord wordt dan vernederlandst. Blocnotetje is niet juist.

Blocnote is op zichzelf al een half vernederlandste vorm van het oorspronkelijke Franse bloc-notes. De helemaal vernederlandste schrijfwijze bloknoot, die in de jaren zeventig en tachtig regelmatig voorkwam, is nooit officieel geweest. Wél werd bloknoot vermeld in de Grote Koenen uit 1986, als variant van blocnote. Bloknoot komt nog steeds weleens voor, maar blocnote (en zeker het meervoud blocnotes) lijkt toch gewoner. Naast blocnoteje is wat ons betreft het verkleinwoord blocnootje goed te verdedigen.